The World of Musical Instruments Brochures

AriaproII Vol.10

AriaproII Guitars Catalog Vol.10 (1979)

Catalog in Mar. 1979

TS-800, TS-600, TS-500

TS-400, EX-900, EX-850, EX-750N

Les Paul models LP-650, LP-600R, LP-600B, Rickenbacker models RG-800, RG-750F, RG-750B, RG-680

Les Paul models LC-800, LS-700

LS-600P, LC-600, LS-600

LS-500, LC-500, LS-400

L-1000, EA-650, ES-800ST, ES-700ST, ES-700, ES-800

Flying V models FV-800, FV-550, SG model SL-420, Stratocaster model ST-700J

Stratocaster models ST-850D, ST-600D, ST-500

ST-400, ST-400B, Telecaster models TE-500N, TE-500-ON, TE-450N, TE-400BL

Precision bass models PB-700J, PB-600R, PB-600D, PB-500, PB-500, Ripper model LB-650

Jazz Bass models JB-600, JB-500, JB-450, Rickenbacker 4001 models RB-750, RB-700N, RB-650. 79-3-15 means 15 Mar. 1979.

To Page Top